Na zlepšenie našich služieb používame na stránkach cookies. S podmienkami používania cookies, s podmienkami ochrany osobných údajovpodmienkami používania portálu som sa oboznámil, čo potvrdzujem zotrvaním na týchto stránkach.

PrihlásenieRegistrácia

R000076 (Obchodný vestník 1/2013)

Ročník 2013 OV 1/2013 Obchodný register

R000076

Obchodný vestník
Číslo vestníka:1
Ročník:2013
Dátum zverejnenia:2. januára 2013 (Streda)
Rubrika:Obchodný register
Súd:Okresný súd Bratislava I
Predmet zápisu:Zmena zápisov
Značka:R000076
Zápis:Ministerstvo spravodlivosti SR: (PDF), (HTML)

Plemenárske služby Slovenskej republiky, štátny podnik, skrátený názov: Plemenárske služby SR, š.p.
Obchodné meno:Plemenárske služby Slovenskej republiky, štátny podnik, skrátený názov: Plemenárske služby SR, š.p.od 18.08.2020
Plemenárske služby Slovenskej republiky, štátny podnikod 09.01.2008 do 17.08.2020
Sídlo:Starohájska 29, 852 27 Bratislavaod 09.01.2008
IČO:36 856 096od 09.01.2008
Názov:Účelové plemenárske zariadenie Nitraod 06.12.2014
Názov: 
Názov:Regionálne stredisko Prešovod 26.03.2015
Sídlo:Bayerova 7, 080 01 Prešovod 26.03.2015
Názov:Regionálne stredisko Žilinaod 22.01.2017
Sídlo:Rosinská cesta 12, 010 08 Žilinaod 22.01.2017
Názov:Účelové plemenárske zariadenie Žilinaod 20.01.2018
Sídlo:Rosinská cesta 12, 010 08 Žilinaod 20.01.2018
Názov:Účelové plemenárske zariadenie Nitraod 12.05.2021
Sídlo:Hlohovecká 5, 951 41 Lužiankyod 12.05.2021
Názov:Regionálne stredisko Trnavaod 08.02.2008
Sídlo:A. Sládkoviča 26, 917 81 Trnavaod 08.02.2008
Názov:Regionálne stredisko Banská Bystricaod 08.02.2008
Sídlo:Pod Bánošom 33, 974 11 Banská Bystricaod 08.02.2008
Názov:Regionálne stredisko Dunajská Stredaod 16.11.2010
Názov:Ing.ArpádCsaplárSlnečná689/11Dunajská Lužná900 42Vznik funkcie: 1.1.2008Skončenie funkcie: 30.9.2010od 16.11.2010
Názov:A/ Povinný predmet činnosti na uspokojovanie verejnoprospešných záujmov:- zdokonaľovanie a vykonávanie rozhodujúcich úkonov kontroly úžitkovosti hovädzieho dobytka, ošípaných, oviec, kôz, hydiny a bežcov zahŕňajúce systematické zisťovanie a vyhodnocovanie údajov požadovaných pre hodnotenie úžitkových vlastností hospodárskych zvierat, vrátane sledovania rozsahu a podmienok pre výkon kontroly úžitkovosti,- vykonávanie laboratórnych analýz mliečnych vzoriek u kontrolovaných kráv, oviec a kôz za účelom zisťovania ich úžitkových vlastností a posúdenia kvality mlieka pre potreby chovateľov na základe ich požiadaviek, - centrálne spracovávanie výsledkov kontroly úžitkovosti, kontroly dedičnosti, inseminácie a reprodukcie hovädzieho dobytka, ošípaných, oviec, kôz, hydiny a bežcov, zabezpečovanie a vedenie centrálneho registra plemenárskych údajov, ktorými sa rozumejú predpísaným spôsobom získané a evidované údaje, ktoré identifikujú chovateľa, chov, plemeno, pôvod, úžitkovosť a plemennú hodnotu a ich uchovávanie v centrálnej databanke, poskytovanie výstupov automatizovaného spracovania dát chovateľom a subjektom vykonávajúcim insemináciu a šľachtiteľskú činnosť na základe zmluvných vzťahov,- zdokonoľovanie a vykonávanie kontroly dedičnosti úžitkových vlastností hovädzieho dobytka, ošípaných, oviec, kôz, hydiny a bežcov zahŕňajúce moderné kontrolné a testovacie systémy používané k odhadu plemennej hodnoty zvierat, - zisťovanie a overovanie pravosti pôvodu zvierat a ich potomstva objektívnymi biologicko-genetickými metódami vo vlastnom genetickom laboratóriu, - školenie a doškoľovanie plemenárskych pracovníkov v rámci akreditovaných vzdelávacích aktivít,- poskytovanie odborného poradenstva v plemenárstve, ako aj programové vybavenie pre počítače používané v plemenárskej a poľnohospodárskej praxi,- spolupráca s vedecko-výskumnými pracoviskami, uznanými chovateľskými a ostatnými plemenárskymi organizáciami pri navrhovaní a tvorbe metód technologických postupov v šľachtení a plemenitbe hospodárskych zvierat /technické normy, metodiky, inštrukcie, chovné ciele a štandardy hospodárskych zvierat/,- plnenie ostatných úloh vyplývajúcich zo zákona o šľachtení a plemenitbe hospodárskych zvierat, súvisiace alebo nadväzujúce na činnosti v zmysle poverenia vydaného ministerstvom,- skladovanie a ošetrovanie pohlavných buniek, zygot a embryí ohrozených typov plemien a línií HZ - génové rezervy,- vypracovávanie a zabezpečovanie realizácie systému označovania, identifikácie a vedenia centrálnej evidencie, vrátane presunov hovädzieho dobytka, ošípaných, oviec, kôz, hydiny a bežcov v zmysle platných predpisov, registrácie chovov hovädzieho dobytka, ošípaných, oviec, kôz, hydiny a bežcov a predaj unifikovaného označovacieho materiálu k zabezpečeniu tejto činnostiod 16.11.2010
Názov:B/ Podnikateľské činnosti:- prenájom nehnuteľností, bytových a nebytových priestorov, ak sa popri prenájme neposkytujú aj iné než základné spojené s prenájmom,- kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živností /veľkoobchod/,- kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/,- sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu a výroby v rozsahu voľnej živnosti, - prenájom strojov a prístrojov,- podnikateľské poradenstvo v rozsahu voľnej živnostiod 16.11.2010
Názov: 
Názov:Regionálne strediskood 25.01.2011
Sídlo:Gomotášska 5, 921 01 Dunajská Stredaod 25.01.2011
Názov:Účelové plemenárske zariadenie Nitraod 02.12.2015 do 11.05.2021
Sídlo:Hlohovecká 5, 951 41 Lužiankyod 02.12.2015 do 11.05.2021
Názov:Účelové plemenárske zariadenie Žilinaod 08.04.2014 do 19.01.2018
Sídlo:Rosinská cesta 12, 010 08 Žilinaod 08.04.2014 do 19.01.2018
Názov:Regionálne stredisko Liptovský Mikulášod 01.01.2016 do 21.01.2017
Sídlo:Kollárova 2, 031 01 Liptovský Mikulášod 01.01.2016 do 21.01.2017
Názov:Regionálne stredisko Liptovský Mikulášod 08.02.2008 do 31.12.2015
Sídlo:Kollárova 2, 031 01 Liptovský Mikulášod 08.02.2008 do 31.12.2015
Názov:Účelové plemenárske zariadenie Nitraod 06.12.2014 do 01.12.2015
Sídlo:Hlohovská 5, 951 41 Lužiankyod 06.12.2014 do 01.12.2015
Názov:Regionálne stredisko Prešovod 08.02.2008 do 25.03.2015
Sídlo:Bayerova 7, 080 01 Prešovod 08.02.2008 do 25.03.2015
Názov:Účelové plemenárske zariadenie Nitraod 08.02.2008 do 05.12.2014
Sídlo:Hlohovská 5, 951 41 Lužiankyod 08.02.2008 do 05.12.2014
Názov:Účelové plemenárske zariadenie Žilinaod 08.02.2008 do 07.04.2014
Sídlo:Rosinská cesta 12, 010 08 Žilinaod 08.02.2008 do 07.04.2014
Názov:Regionálne stredisko Žilinaod 08.02.2008 do 31.12.2011
Sídlo:Rosinská 12, 010 08 Žilinaod 08.02.2008 do 31.12.2011
Názov:Regionálne stredisko Košiceod 08.02.2008 do 31.12.2011
Sídlo:Popradská 78, 040 11 Košiceod 08.02.2008 do 31.12.2011
Názov:Regionálne stredisko Topoľčanyod 08.02.2008 do 31.12.2011
Sídlo:Pod Kalváriou 2209, 955 01 Topoľčanyod 08.02.2008 do 31.12.2011
Názov:Regionálne stredisko Nitraod 30.06.2010 do 31.12.2011
Sídlo:Hlohovská 5, 951 41 Lužiankyod 30.06.2010 do 31.12.2011
Názov:Regionálne strediskood 16.11.2010 do 24.01.2011
Sídlo:Gomotášska 5, 921 01 Dunajská Stredaod 16.11.2010 do 24.01.2011
Názov:Regionálne stredisko Dunajská Stredaod 08.02.2008 do 15.11.2010
Sídlo:Gombotášska 5, 929 01 Dunajská Stredaod 08.02.2008 do 15.11.2010
Názov:Regionálne stredisko Nitraod 15.06.2010 do 29.06.2010
Sídlo:Hlohovská 5, 951 41 Lužiankyod 15.06.2010 do 29.06.2010
Názov:Regionálne stredisko Nitraod 29.02.2008 do 14.06.2010
Sídlo:Hlohovská 5, 951 41 Lužiankyod 29.02.2008 do 14.06.2010
Názov:Regionálne stredisko Lužiankyod 08.02.2008 do 28.02.2008
Sídlo:Hlohovská 5, 951 41 Lužiankyod 08.02.2008 do 28.02.2008

Zápis subjektu v Centrálnom registri:

Obchodný register
Súd:Okresný súd Bratislava I
Záhradnícka 10, 812 44 Bratislava I
Oddiel:
Vložka číslo:426/B
Právna forma:štátny podnik
Výpis z registra:Centrálny register – Obchodný register Okresného súdu Bratislava I
Zbierka listín:Listiny uložené v Zbierke listín – Okresný súd Bratislava I

Ďalšie zápisy subjektu v Obchodnom vestníku:

Plemenárske služby Slovenskej republiky, štátny podnik, skrátený názov: Plemenárske služby SR, š.p.
Vestník:Dátum:Zápis:Rubrika:
OV 1/201302. 01. 2013Ministerstvo spravodlivosti SR: (PDF), (HTML)Obchodný register
OV ░░/░░░░░. ░. ░░░░Ministerstvo spravodlivosti SR: (PDF), (HTML)░░░░░░░░░░
OV ░░/░░░░░. ░. ░░░░Ministerstvo spravodlivosti SR: (PDF), (HTML)░░░░░░░░░░
OV ░░/░░░░░. ░. ░░░░Ministerstvo spravodlivosti SR: (PDF), (HTML)░░░░░░░░░░
OV ░░/░░░░░. ░. ░░░░Ministerstvo spravodlivosti SR: (PDF), (HTML)░░░░░░░░░░
OV ░░/░░░░░. ░. ░░░░Ministerstvo spravodlivosti SR: (PDF), (HTML)░░░░░░░░░░
OV ░░/░░░░░. ░. ░░░░Ministerstvo spravodlivosti SR: (PDF), (HTML)░░░░░░░░░░

Zobraziť všetky zápisy

Upozornenia na nové zápisy (zmeny):

Plemenárske služby Slovenskej republiky, štátny podnik, skrátený názov: Plemenárske služby SR, š.p.
Stav upozornenia:Upozornenie tohto subjektu nie je nastavené.

Nastaviť upozornenie na zmeny a doplnenia tohto subjektuUpozornenia v produktochObchodné informácie – kompletný pristup

Ďalšie zápisy v Obchodnom vestníku 1/2013:

Obchodný register
ZnačkaObchodné menoIČO    OddielVložka číslo
R000006LEFIS s.r.o.46 880 925Sro86276/B
R000016S 77 Käse Fabrik s.r.o.46 962 701Sro86282/B
R000017Jakub Kolarovic Architects s. r. o.46 949 089Sro86279/B
R000024Asset Management Slovenskej sporiteľne, správ. spol., a.s.35 820 705Sa2814/B
R000035Candyking Slovakia, s.r.o.45 896 054Sro68418/B
R000042Ecore, s.r.o. v likvidácii36 658 634Sro41681/B
R000045Antianeirai s. r. o.44 894 228Sro59767/B
R000055MITROPA spol. s r.o. v likvidácii31 395 368Sro8973/B
R000058Building Association, s.r.o.35 805 790Sro23448/B
R000059PROFI JOB, s.r.o.45 884 285Sro69974/B
R000069SOOP, spol. s r.o.35 687 525Sro10736/B
R000089Lekáreň Čadca, s.r.o.46 906 681Sro57764/L
R000090LIPTOUR cestovná kancelária, s.r.o.31 563 678Sro424/L
R000100HONOR Trade s.r.o.46 937 064Sro33364/N
R000109AZ Garden s.r.o.44 627 742Sro26106/N
R000109AZ green works s.r.o.44 627 742Sro26106/N
R000110Be WOOD TRADE s.r.o.44 658 583Sro24267/N
R000113Camfil s.r.o.36 650 935Sro19276/N
R000116Elektro Kalmár, s.r.o.46 510 044Sro30694/N
R000124MIVAX-SK, s.r.o.46 122 851Sro28938/N
R000131Slovakia Finance and Mortgages, s.r.o.43 953 948Sro21507/N
R000134brainSTORMING company s. r. o.46 930 710Sro27173/P
R000149Odbytové družstvo Bebrava, v likvidácii36 351 911Dr10064/R
R000154BORINA EKOS s.r.o.36 300 225Sro19133/R

Obchodný vestník 1/2013